Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Skřečoň - oprava výdejny
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 26.02.2020 08:00
ZŠ ČSA - oprava sociálního zázemí, III. etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2020 26.02.2020 08:00
Herní prvek Labyrint na Relaxu, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2020 09.03.2020 15:00
Zateplení bytových domů v lokalitě Tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2020 04.03.2020 15:00
Zateplení objektu Bosporky, Nerudova 1037, Bohumín
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2020 26.02.2020 10:00
Parkovací záliv před ZŠ ČSA Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 24.02.2020 10:00
Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera
město Bohumín
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2020 28.02.2020 10:00
Oprava účelovch komunikací v Bohumíně 2020
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2020 10.02.2020 10:00
Sanace přístavby zimního stadionu v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2020 12.02.2020 13:00
Stavební úpravy bytového domu č.p. 19, 348 ul. Slezská, Starý Bohumín
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 06.01.2020 29.01.2020 10:00
Provádění údržby na veřejném pohřebišti v Novém Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2019 24.01.2020 10:00
Nákladní vozidlo určené pro svoz odpadu
BM servis, a. s.
podlimitní Vyhodnoceno 20.11.2019 06.12.2019 12:00
Oprava mostu č. 07-27-01 přes potok Lutyňka v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2019 15.07.2019 10:00
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Ostraha objektů BM servis a. s.
BM servis, a. s.
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 25.02.2019 23:59
všechny zakázky