Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup mobilního anesteziologického přístroje s monitorem vitálních funkcí
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 22.03.2021 08:30
Přechod pro chodce ul. Bezručova, ´U Partyzána´, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.02.2021 10.03.2021 09:00
DDM - oprava šaten, sprch a sociálního zázemí tělocvičny
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 24.02.2021 08:00
ZŠ Beneše - oprava sociálního zázemí u tělocvičny
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 24.02.2021 08:00
ZŠ Bezručova - oprava střechy vč. krovu. I. etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 24.02.2021 08:00
ZŠ Pudlov - výměna oken, II. etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 24.02.2021 08:00
Bohumínská městská nemocnice - demolice objektů
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2021 25.02.2021 10:00
Přípojky splaškové kanalizace pro stávající objekty na ul. Štefánikova č.p. 320, 321 a Tř. Dr. E. Beneše č.p. 322, 324 v k.ú. Nový Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 03.03.2021 08:00
Přístřešek Bohumín-Nová Ves
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 29.12.2020 25.01.2021 15:00
Stavební úpravy bytových domů – lokalita Husova v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 22.12.2020 27.01.2021 10:00
Domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně - stavební úpravy a výměna lůžkového výtahu za evakuační
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 21.12.2020 08.02.2021 13:00
GO elektroinstalace společných prostor domu č.p. 1158, ul. Nerudova, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2020 19.01.2021 08:00
Cyklostezka Bohumín-Pudlov
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2020 18.01.2021 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Červená kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 06.01.2021 15:00
„Dodávka laboratorního informačního systému pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s.“
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2020 30.11.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››