Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Čáslavská - oprava elektroinstalace vč. stavebních úprav
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 02.02.2022 07:00
RTG skiagrafie pro BMN a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2022 07.02.2022 09:00
Kanalizace ul. Na Loukách, II. etapa, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 07.02.2022 09:00
Parní sterilizátor
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 08:30
Chráněné bydlení Husova č.p. 559 v Bohumíně - Interiérové vybavení
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2022 28.01.2022 09:00
Masarykova ZŠ – oprava sociálního zázemí u tělocvičny
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 02.02.2022 07:00
ZŠ ČSA - oprava sociálního zázemí, IV. etapa (administrativní pavilón)
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.12.2021 02.02.2022 07:00
ZŠ Bezručova - oprava střechy vč. krovu. II. etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2021 26.01.2022 07:00
ZŠ Pudlov - výměna oken, III. etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.12.2021 31.01.2022 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016