Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolumbária na hřbitově ve Starém a Novém Bohumíně II
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 27.07.2020 13:00
Dodávky postelí pro lůžková oddělení a JIP Bohumínské městské nemocnice, a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 20.07.2020 08:00
Dodávky jednorázového operačního rouškování pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.06.2020 27.07.2020 08:00
Stavební úpravy a elektroinstalace - Knihovna Nový Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 10.06.2020 08:00
Návrh ploch ÚSES v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Zadáno 18.05.2020 10.06.2020 10:30
Odkanalizování splaškových vod oddílnou tlakovou kanalizací Bohumín, ul. Rybničná II
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 03.06.2020 15:00
Nákup firewallu
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2020 05.06.2020 10:00
Komplexní pojištění pro město Bohumín
město Bohumín
nadlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 22.06.2020 09:00
Nákup ultrazvukového přístroje pro gynekologii Bohumínské městské nemocnice a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 18.05.2020 12:30
Dopravní terminál v Bohumíně - dodávka cykloboxů
město Bohumín
podlimitní Zadáno 15.04.2020 20.05.2020 10:30
Demolice č.p. 1208, demolice kůlen a septiků v lokalitě Červené kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 29.04.2020 15:00
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
město Bohumín
podlimitní Zadáno 03.04.2020 24.06.2020 10:00
Tř. Dr. E. Beneše 324, 322 a Štefánikova 320, 321, revitalizace-oprava el. instalace ve společných prostorách bytového domu včetně přípojek k bytovým jednotkám
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 20.04.2020 09:30
Radnice A - úprava soc. zařízení
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 10:00
Chodník na ul. Rychvaldská, Bohumín, k. ú. Shřečoň
město Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››