Profil zadavatele: město Bohumín

  • Název: město Bohumín
  • IČO: 00297569
  • Adresa:
    Masarykova 158
    73581 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297569

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolumbária na hřbitově ve Starém a Novém Bohumíně II
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 27.07.2020 13:00
Stavební úpravy a elektroinstalace - Knihovna Nový Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 10.06.2020 08:00
Návrh ploch ÚSES v Bohumíně
podlimitní Zadáno 18.05.2020 10.06.2020 10:30
Odkanalizování splaškových vod oddílnou tlakovou kanalizací Bohumín, ul. Rybničná II
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 03.06.2020 15:00
Nákup firewallu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2020 05.06.2020 10:00
Komplexní pojištění pro město Bohumín
nadlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 22.06.2020 09:00
Dopravní terminál v Bohumíně - dodávka cykloboxů
podlimitní Zadáno 15.04.2020 20.05.2020 10:30
Demolice č.p. 1208, demolice kůlen a septiků v lokalitě Červené kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 29.04.2020 15:00
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
podlimitní Zadáno 03.04.2020 24.06.2020 10:00
Tř. Dr. E. Beneše 324, 322 a Štefánikova 320, 321, revitalizace-oprava el. instalace ve společných prostorách bytového domu včetně přípojek k bytovým jednotkám
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2020 20.04.2020 09:30
Radnice A - úprava soc. zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 10:00
Chodník na ul. Rychvaldská, Bohumín, k. ú. Shřečoň
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 15:00
Nákup vozidla pro MP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2020 18.03.2020 13:00
Nákup elektrické energie pro období roku 2021 na komoditní burze
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 06.03.2020 10:50
Nákup zemního plynu pro období roku 2021 na komoditní burze PXE
nadlimitní Zadáno 03.03.2020 03.03.2020 11:31
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››