Profil zadavatele: město Bohumín

  • Název: město Bohumín
  • IČO: 00297569
  • Adresa:
    Masarykova 158
    73581 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297569

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Cyklostezka – Bohumín, ul. Šunychelská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 11.03.2024 10:00
Pořízení nového diskového uložiště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 08.03.2024 10:00
Kultivace přednádražního prostoru Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2024 04.03.2024 10:00
Charita Bohumín na ul. Drátovenská 198, stavební úpravy - bezbariérový přístup
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 29.02.2024 10:00
TZ Návsí - rekonstrukce stropu a střechy klubovny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2024 28.02.2024 07:00
Projektová dokumentace - Kanalizace a vodovod, ul. Mlýnská, Bohumín-Šunychl
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2024 12.02.2024 10:00
ZŠ Starý Bohumín - napojení objektu na kanalizaci
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2024 12.02.2024 07:00
Výměna svislých, vodorovných a vnitřních bytových rozvodů vody, splaškové kanalizace v bytovém domě ul. Štefánikova 320 a 321, tř. Dr. E. Beneše 322 a 324 v Bohumíně.
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2024 31.01.2024 09:00
Cyklostezka na hrázi v Šunychlu
podlimitní Vyhodnoceno 17.01.2024 05.02.2024 10:00
ZŠ Bezručova - oprava hlavních rozvodů vody v podhledu chodby vč. podhledu a světel
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2024 31.01.2024 07:00
ŠD ZŠ Beneše - oprava sociálního zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2024 29.01.2024 07:00
ZŠ Skřečoň - oprava sociálního zázemí, 2. NP stará budova
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 24.01.2024 07:00
Opravy účelových komunikací v Bohumíně 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2024 23.01.2024 10:00
MŠ Smetanova - rekonstrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2024 22.01.2024 07:00
MŠ Na Pískách - zateplení přístavby sociálního zázemí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2024 17.01.2024 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››