Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bohumín - Záblatí - ul.Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - II.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2019 13.03.2019 13:30
Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.02.2019 06.03.2019 14:00
Oprava elektro společných prostor ul. Čáslavská č.p. 982-989, Nový Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2019 12.03.2019 12:30
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Budovatelské v Bohumín - Záblatí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 06.03.2019 14:00
Ostraha objektů BM servis a. s.
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2019 25.02.2019 23:59
Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 280, 281 a Tyršova, Studentská č. p. 711, 712 Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.02.2019 25.02.2019 13:00
Nová tribuna a přístavba zimního stadionu v Bohumíně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 27.02.2019 13:00
Oprava účelových komunikací v Bohumíně 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2019 06.02.2019 10:00
Zametací vůz
podlimitní Vyhodnoceno 03.01.2019 17.01.2019 23:59
Nákup CT (Computer Tomography) skeneru
podlimitní Vyhodnoceno 10.12.2018 14.01.2019 09:00
Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II
podlimitní Vyhodnoceno 12.11.2018 30.11.2018 10:30
všechny zakázky