Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2. Dodávka interiéru - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Část 3. Dodávka pomůcek - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Část 1. Stavební část - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Stavba zahradního přístřešku včetně dešťové kanalizace v zahradě SDH Šunychl
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 29.04.2019 15:30
Oprava střechy a fasády domu č. p. 197 na ul. Drátovenská v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.04.2019 29.04.2019 13:00
Bezručova č.p. 542 - přepojení na CZT - část „A"
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2019 29.04.2019 15:00
Výměna osobního výtahu, Poliklinika Bohumín, Čáslavská 1176
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 20.03.2019 08.04.2019 15:00
Výměna schodišťového výtahu pavilon A, Bohumínská městská nemocnice
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 20.03.2019 08.04.2019 15:00
Odstranění budovy čp. 1178, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2019 08.04.2019 13:30
Zateplení fasád a oprava střech bytových domů na ul. Jateční v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 18.03.2019 24.04.2019 13:00
Stavební úpravy bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 592 na ul. 9. května v Novém Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2019 12.04.2019 08:00
Zateplení domu č. p. 315 na ul. Na Loukách v Bohumíně-Pudlově
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2019 04.04.2019 12:30
Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 13.03.2019 01.04.2019 16:00
Stavební úpravy bytového domu, ul. Janáčkova č. p. 804 -811 a č. p. 833 -834 v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 13.03.2019 03.04.2019 16:00
všechny zakázky