Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup nákladního vozu s ramenovým nosičem kontejneru
BM servis a.s.
podlimitní Příjem nabídek 02.06.2021 18.06.2021 12:00
Smlouva na dodávku 30 ks postelí pro lůžková oddělení Bohumínské městské nemocnice, a.s., 2021
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.06.2021 21.06.2021 08:00
Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Bezručova 190 Bohumín - pomůcky
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.05.2021 21.06.2021 15:00
hygienického zázemí pro 3 pokoje gynekologického oddělení v BMN a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2021 21.06.2021 09:00
Revitalizace tenisového areálu za parkem
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.05.2021 01.06.2021 08:00
Obnova kanalizačního řadu - ul. Bezručova - Bohumín - Záblatí
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 07.06.2021 10:00
Stavební úpravy bytových domů na ulici Štefánikova č. p. 320 a 321, Tř. Dr. E, Beneše č. p. 322, 324, 766 v Bohumíně.
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 07.06.2021 09:00
Kanalizace ul. Trnková, I. etapa, Bohumin
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2021 07.06.2021 09:00
Stavební úpravy bytového domu na ulici Štefánikova č. p. 905 - 907 v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.05.2021 04.06.2021 09:00
Oprava balkónů č. p. 1144 ul. Bezručova, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2021 26.05.2021 14:00
Výměna stoupacích a bytových rozvodů vody a dešťové kanalizace č. p. 1144 a č. p. 1145 ul. Bezručova, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.05.2021 26.05.2021 13:30
Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 24.05.2021 14:00
„Nová tribuna a přístavba zimního stadionu v Bohumíně II“ – Dokumentace pro provádění stavby
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.05.2021 27.05.2021 13:00
Bohumínská městská nemocnice - přístavba ambulantního traktu včetně příjezdové komunikace a parkoviště
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 20.04.2021 24.05.2021 10:00
Kanalizace, ul. Rychvaldská lokalita mezi RD čp. 254 a 205, Záblatí
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2021 10.05.2021 14:00
všechny zakázky