Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Skřečoňský potok - čistění koryta
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 10.06.2024 10:00
Cyklostezka a chodník ul. Slezská
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 05.06.2024 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách na ul. Nerudova 1157 v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 05.06.2024 09:00
Revitalizace prostoru hromadných šaten bazénu Bohumín
BOSPOR, spol. s r. o.
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2024 10.06.2024 11:00
Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2024 10.06.2024 10:00
ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín - polytechnická učebna, Část 3. Dodávka pomůcek
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 03.06.2024 10:00
Stavební úpravy bytového domu na ul. Drátovenská č. p. 246 v Bohumíně - Pudlově.
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 30.05.2024 09:00
Domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně - oprava střechy, zateplení půd. prostoru
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 03.06.2024 10:00
Modernizace vnitřní konektivity v ZŠ Čs. armády, Bohumín
Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 09.05.2024 28.05.2024 10:00
Dodávka ICT vybavení v ZŠ Čs. armády, Bohumín
Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.05.2024 14.05.2024 09:00
Zajištění nepravidelných revizí elektrického zařízení domovního fondu města Bohumína.
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.04.2024 20.06.2024 08:00
Připojení pozemku p.č. 1207/3 na ulici Oderskou ve Starém Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.04.2024 13.05.2024 10:00
Výměna protipožárních dveří v poliklinice na ul. Čáslavská 1176, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 06.05.2024 09:00
Výměna výtahu na poliklinice na ul. Čáslavská 1176, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.04.2024 06.05.2024 09:00
Nábytek pro chirurgické oddělení Bohumínské městské nemocnice, a.s.
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2024 20.05.2024 09:00
všechny zakázky