Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Demolice č.p. 1208, demolice kůlen a septiků v lokalitě Červené kolonie na ul. Okružní v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.04.2020 29.04.2020 10:00
Dopravní terminál v Bohumíně - přednádrážní prostor a parkovací stání na ul. Masarykova
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2020 11.05.2020 10:00
Tř. Dr. E. Beneše 324, 322 a Štefánikova 320, 321, revitalizace-oprava el. instalace ve společných prostorách bytového domu včetně přípojek k bytovým jednotkám
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 20.04.2020 09:30
Odkanalizace splaškových vod oddílnou kanalizací v Bohumíně, ul. Rybničná
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2020 06.04.2020 15:00
Parkoviště ul. Okružní část 1 a 3, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2020 30.03.2020 14:00
Radnice A - úprava soc. zařízení
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.03.2020 30.03.2020 10:00
ZŠ Pudlov - výměna oken, II. etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 25.03.2020 08:00
Chodník na ul. Rychvaldská, Bohumín, k. ú. Shřečoň
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2020 30.03.2020 15:00
Zateplení bytových domů v lokalitě Tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 04.02.2020 04.03.2020 15:00
Zateplení objektu Bosporky, Nerudova 1037, Bohumín
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 04.02.2020 26.02.2020 10:00
Parkovací záliv před ZŠ ČSA Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2020 24.02.2020 10:00
Obnova rekreační oblasti Vrbického jezera
město Bohumín
nadlimitní Hodnocení 20.01.2020 28.02.2020 10:00
Oprava účelovch komunikací v Bohumíně 2020
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2020 10.02.2020 10:00
Provádění údržby na veřejném pohřebišti v Novém Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2019 24.01.2020 10:00
Nákladní vozidlo určené pro svoz odpadu
BM servis, a. s.
podlimitní Vyhodnoceno 20.11.2019 06.12.2019 12:00
všechny zakázky