Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Kolumbária na hřbitově ve Starém a Novém Bohumíně II
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2020 27.07.2020 13:00
Dodávky jednorázového operačního rouškování pro Bohumínskou městskou nemocnici, a.s
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.06.2020 27.07.2020 08:00
Stavební úpravy a elektroinstalace - Knihovna Nový Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2020 10.06.2020 08:00
Nákup firewallu
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.05.2020 05.06.2020 10:00
Komplexní pojištění pro město Bohumín
město Bohumín
nadlimitní Vyhodnoceno 12.05.2020 22.06.2020 09:00
Parkovací záliv před ZŠ ČSA Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2020 24.02.2020 10:00
Oprava účelovch komunikací v Bohumíně 2020
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2020 10.02.2020 10:00
Nákladní vozidlo určené pro svoz odpadu
BM servis a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 20.11.2019 06.12.2019 12:00
Oprava mostu č. 07-27-01 přes potok Lutyňka v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.06.2019 15.07.2019 10:00
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Ostraha objektů BM servis a. s.
BM servis a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 25.02.2019 23:59
Oprava účelových komunikací v Bohumíně 2019
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2019 06.02.2019 10:00
Zametací vůz
BM servis a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 03.01.2019 17.01.2019 23:59
všechny zakázky