Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 4 nových osobních vozidel pro město Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2023 01.12.2023 10:00
Stavební úpravy bytového domu na ul. Štefánikova č. p. 905 - 907 v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 10.11.2023 29.11.2023 10:00
Projektová dokumentace – Stavební úpravy bytového domu na ulici Seifertova č.p. 602 a 603 v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.11.2023 22.11.2023 10:00
Projektová dokumentace - Zateplení MŠ Čáslavská č.p. 335 v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2023 16.11.2023 13:00
Stavební úpravy bytových domů na ul. Nerudova č.p.881, 883 a 884, Bohumín
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2023 08.11.2023 09:00
Výměna oken v domech č. 689 a 690 na ul. Čs. Armády v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2023 08.11.2023 09:00
Stavební úpravy – bytové domy č.p. 364, 366, 467, 468, 565, 566, 567, ul. Nerudova v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 18.10.2023 06.11.2023 10:00
Dodávka kancelářských potřeb pro Městský úřad Bohumín na rok 2024 a 2025
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.10.2023 22.11.2023 10:00
Realizace mostu ev.č. 03-11-02 na ul. Trnková, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2023 13.11.2023 10:00
Nemocniční lůžka 2023
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.10.2023 23.10.2023 09:00
Lávka přes Lutyňku v Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2023 10.07.2023 10:00
Redigitalizace kina K3 Bohumín podle standardu DCI
K3 Bohumín, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2023 28.06.2023 08:00
Opravy účelových komunikací v Bohumíně II. etapa 2023
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2023 31.03.2023 10:00
Zametací vůz s vysavačem 2023
BM servis a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 20.02.2023 08.03.2023 08:00
Malý nákladní automobil 2023
BM servis a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 25.01.2023 10.02.2023 11:00
všechny zakázky