Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění stavby č.p. 270, na ulici P. Cingra, Starý Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 12.06.2019 14:00
Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2019 22.05.2019 15:00
Část 3. Dodávka pomůcek - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Část 1. Stavební část - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Část 2. Dodávka interiéru - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Hodnocení 23.04.2019 15.05.2019 15:00
Stavba zahradního přístřešku včetně dešťové kanalizace v zahradě SDH Šunychl
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.04.2019 29.04.2019 15:30
Bezručova č.p. 542 - přepojení na CZT - část „A"
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2019 29.04.2019 15:00
Zateplení fasád a oprava střech bytových domů na ul. Jateční v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 18.03.2019 24.04.2019 13:00
Stavební úpravy bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 592 na ul. 9. května v Novém Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2019 12.04.2019 08:00
Zateplení domu č. p. 315 na ul. Na Loukách v Bohumíně-Pudlově
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2019 04.04.2019 12:30
ZŠ ČSA - zateplení stěn spojovací chodby
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2019 14.03.2019 08:00
Masarykova ZŠ - GO podlahy kuchyně a stropu suterénu
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 13.03.2019 08:00
Ostraha objektů BM servis a. s.
BM servis, a. s.
podlimitní Vyhodnoceno 08.02.2019 25.02.2019 23:59
Oprava účelových komunikací v Bohumíně 2019
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.01.2019 06.02.2019 10:00
všechny zakázky