Veřejné zakázky města Bohumín

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Bohumín.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna osobního výtahu, Poliklinika Bohumín, Čáslavská 1176
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 08.04.2019 15:00
Výměna schodišťového výtahu pavilon A, Bohumínská městská nemocnice
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2019 08.04.2019 15:00
Odstranění budovy čp. 1178, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 08.04.2019 13:30
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbě parkoviště ul. Mírová a Nerudova
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.03.2019 01.04.2019 12:00
Zateplení fasád a oprava střech bytových domů na ul. Jateční v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 18.03.2019 15.04.2019 15:00
Stavební úpravy bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 592 na ul. 9. května v Novém Bohumíně
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2019 12.04.2019 08:00
Zateplení domu č. p. 315 na ul. Na Loukách v Bohumíně-Pudlově
město Bohumín
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.03.2019 04.04.2019 12:30
Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 01.04.2019 16:00
Stavební úpravy bytového domu, ul. Janáčkova č. p. 804 -811 a č. p. 833 -834 v Bohumíně
město Bohumín
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 03.04.2019 16:00
ZŠ ČSA - zateplení stěn spojovací chodby
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2019 14.03.2019 08:00
Chodník na ulici Rychvaldská, Bohumín, k. ú. Skřečoň
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 20.03.2019 13:00
Masarykova ZŠ - GO podlahy kuchyně a stropu suterénu
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 13.03.2019 08:00
Bezručova čp. 1143 - výměna stoupacích a bytových rozvodů vody a dešťové kanalizace
město Bohumín
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2019 18.03.2019 12:30
Bohumín - Záblatí - ul.Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - II.etapa
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.02.2019 13.03.2019 13:30
Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín
město Bohumín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.02.2019 06.03.2019 14:00
všechny zakázky