Profil zadavatele: město Bohumín

  • Název: město Bohumín
  • IČO: 00297569
  • Adresa:
    Masarykova 158
    73581 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297569

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup zemního plynu pro období roku 2020 na komoditní burze PXE
nadlimitní Zadáno 15.03.2019 28.02.2019 00:00
Zateplení domu č. p. 315 na ul. Na Loukách v Bohumíně-Pudlově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.03.2019 04.04.2019 12:30
Nové výtahy pro bytový dům čp. 1087, ul. Okružní, Bohumín
podlimitní Zadáno 13.03.2019 01.04.2019 16:00
Stavební úpravy bytového domu, ul. Janáčkova č. p. 804 -811 a č. p. 833 -834 v Bohumíně
podlimitní Zadáno 13.03.2019 03.04.2019 16:00
ZŠ ČSA - zateplení stěn spojovací chodby
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.02.2019 14.03.2019 08:00
Chodník na ulici Rychvaldská, Bohumín, k. ú. Skřečoň
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 20.03.2019 13:00
Masarykova ZŠ - GO podlahy kuchyně a stropu suterénu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 13.03.2019 08:00
Bezručova čp. 1143 - výměna stoupacích a bytových rozvodů vody a dešťové kanalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 18.03.2019 12:30
Bohumín - Záblatí - ul.Sokolská, Rychvaldská - odkanalizování s centrální ČS - II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.02.2019 13.03.2019 13:30
Parkoviště na ul. Mírová a parkoviště u SPORTCENTRA na ul. Nerudova, Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 06.03.2019 14:00
Oprava elektro společných prostor ul. Čáslavská č.p. 982-989, Nový Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 12.03.2019 12:30
Rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Budovatelské v Bohumín - Záblatí
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2019 06.03.2019 14:00
Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 280, 281 a Tyršova, Studentská č. p. 711, 712 Bohumín
VZ malého rozsahu Zadáno 07.02.2019 25.02.2019 13:00
Nová tribuna a přístavba zimního stadionu v Bohumíně
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2019 27.02.2019 13:00
ZŠ ČSA - oprava sociálního zázemí, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.01.2019 31.01.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016