Veřejná zakázka: Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do elektronické spisové služby č. II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 9
Systémové číslo: P18V00000009
Evidenční číslo zadavatele: MUBO/50704/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.12.2018
Nabídku podat do: 21.12.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II - Implementace nařízení eIDAS do elektronické spisové služby č. II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, implementace a konfigurace systému pro integraci EU směrnice eIDAS (jedná se o nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES) do elektronické spisové služby včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele a poskytování služeb komplexní technické podpory po dobu 5 let, tj. po dobu udržitelnosti projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky