Veřejná zakázka: Realizace mostu ev.č. 03-11-02 na ul. Trnková, Bohumín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 623
Systémové číslo: P24V00000056
Evidenční číslo zadavatele: MUBO/27379/2024/INV/Ka
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.06.2024
Nabídku podat do: 26.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace mostu ev.č. 03-11-02 na ul. Trnková, Bohumín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o celkovou přestavbu mostu, kdy bude stávající most zcela odstraněn a nahrazen mostem novým. Hlavní nosnou konstrukci nového mostu tvoří monolitický železobetonový rám kolmé světlosti a délky přemostění 5,00 m. Konstrukce bude založena plošně na základových pásech podporovaných mikropilotami. Chodník na mostě ani v jeho předpolích navržen není, most se nachází v intravilánu. Jako záchytné bezpečnostní zařízení bude na mostě osazeno ocelové zábradlí mostního typu se svislou výplní. Komunikace bude upravena v délce 35,0 m. Všechny nové povrchy vozovek jsou navrženy jako živičné. Po dokončení realizace se okolní terén dočasně využitých pozemků upraví do původního stavu ohumusováním a osetím travním semenem. Dno vodoteče pod mostem bude plynule napojeno na vedení. Stavba nového mostu bude realizována za uzavírky místní komunikace v místě stavby mostu. Pro přechodné vedení veškeré dopravy v místě stavby bude zřízena jednopruhová provizorní komunikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy