Veřejná zakázka: Připojení pozemku p.č. 1207/3 na ulici Oderskou ve Starém Bohumíně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 608
Systémové číslo: P24V00000041
Evidenční číslo zadavatele: Čj.:MUBO/19423/2024/INV/HoJ
Datum zahájení: 24.04.2024
Nabídku podat do: 13.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Připojení pozemku p.č. 1207/3 na ulici Oderskou ve Starém Bohumíně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zpevněný sjezd dopravně připojující pozemek p.č. 1207/3 na ulici Oderskou ve Starém Bohumíně. Sjezd využívá (z důvodu minimalizace hrubých terénních úprav) terénní modelace stávajícího zemědělského přístupu na pozemek p.č. 1207/3 přes korunu a boční stranu tělesa protipovodňové hráze.

Podrobnou definici veřejné zakázky stanovuje dokumentace, kterou vypracoval Ing. Miroslav Knápek, Břustkova 587/27, 700 30 Ostrava, datum zpracování 04/2024, výkaz výměr a tato zadávací dokumentace.

Výkazy výměr jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Zadavatel doporučuje účastníkům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky