Veřejná zakázka: CHEMIE A ICT NÁS BAVÍ - STAVEBNÍ PRÁCE

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 253
Systémové číslo: P21V00000026
Datum zahájení: 25.03.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CHEMIE A ICT NÁS BAVÍ - STAVEBNÍ PRÁCE
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce rekonstrukčního charakteru ve dvou odborných učebnách – učebna chemie a přilehlý kabinet, multimediální učebna. Stavební úpravy budou spočívat ve výměně podlahové krytiny, vyspravení povrchu stěn a stropů, výměně elektroinstalace a rozvodů ZTI a osazené nových dveří.

Bližší specifikace požadovaných stavebních prací jsou vymezeny projektovou dokumentací a položkovými rozpočty včetně výkazu výměr, které jsou přílohami č. 3 a č. 4 výzvy k podání nabídek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 311 198 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karviná

Zadavatel

 • Úřední název: Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 • IČO: 61988731
 • Poštovní adresa:
  Čs. armády 1026
  73581 Bohumín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy