Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: CHEMIE A ICT NÁS BAVÍ - STAVEBNÍ PRÁCE
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce rekonstrukčního charakteru ve dvou odborných učebnách – učebna chemie a přilehlý kabinet, multimediální učebna. Stavební úpravy budou spočívat ve výměně podlahové krytiny, vyspravení povrchu stěn a stropů, výměně elektroinstalace a rozvodů ZTI a osazené nových dveří.

Bližší specifikace požadovaných stavebních prací jsou vymezeny projektovou dokumentací a položkovými rozpočty včetně výkazu výměr, které jsou přílohami č. 3 a č. 4 výzvy k podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 08.04.2021 10:00
Datum zahájení: 25.03.2021 17:47