Profil zadavatele: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

  • Název: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
  • IČO: 61988677
  • Adresa:
    Seifertova 601
    73581 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_9.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Masarykova ZŠ - technologie ŠJ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2022 30.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016