Profil zadavatele: K3 Bohumín, příspěvková organizace

  • Název: K3 Bohumín, příspěvková organizace
  • IČO: 00847712
  • Adresa:
    Studentská 781
    735 81 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Redigitalizace kina K3 Bohumín podle standardu DCI
podlimitní Vyhodnoceno 06.06.2023 28.06.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016