Profil zadavatele: Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace

  • Název: Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
  • IČO: 75083051
  • Adresa:
    Janáčkova 715
    73581 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_7.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení