Profil zadavatele: BOSPOR spol. s r.o.

  • Název: BOSPOR spol. s r.o.
  • IČO: 26815982
  • Adresa:
    Koperníkova 1174
    73581 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_5.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení