Profil zadavatele: BOSPOR, spol. s r. o.

  • Název: BOSPOR, spol. s r. o.
  • IČO: 26815982
  • Adresa:
    Koperníkova 1174
    735 81 Bohumín
  • Adresa profilu zadavatele: https://bohumin.ezak.cz/profile_display_5.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace prostoru hromadných šaten bazénu Bohumín
podlimitní Vyhodnoceno 22.05.2024 10.06.2024 11:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 27.05.2019 12.06.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016