Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy bytového domu č.p. 19, 348 ul. Slezská, Starý Bohumín
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2020 14:23:57
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Nedopatřením nebyla vložena u objektu SO 01 Slezská 19 technická zpráva - dokládáme v příloze


Přílohy
- Slezská 19-SO01-D.1.1.a-TZ.pdf (8.23 MB)