Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Beneše - oprava střechy vč. krovu, III. etapa
Odesílatel Michal Lorenc
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2019 09:25:45
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
do zadávací dokumentace je přidán výkaz výměr včetně doplněných VON 3 - Vedlejší a ostatní náklady


Přílohy
- VV_D1 - ZŠ E.Beneše - oprava střešního pláště [zadání].xlsx (119.77 KB)