Veřejná zakázka: Realizace mostu ev.č. 03-11-02 na ul. Trnková, Bohumín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 552
Systémové číslo: P23V00000116
Evidenční číslo zadavatele: MUBO/50292/2023/INV/Ka
Datum zahájení: 16.10.2023
Nabídku podat do: 13.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace mostu ev.č. 03-11-02 na ul. Trnková, Bohumín
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce řešící odstranění a vybudování nového mostu se zábradlím a nové konstrukce vozovky s živičným povrchem s navázáním na stávající komunikaci včetně zpracování projektové dokumentace, statického posudku a povolení. Šířkové uspořádání na mostě bude zachováno. Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými vlastníky, orgány státní správy a správci inženýrských sítí (jejich písemná stanoviska a vyjádření budou součástí předmětu plnění a jejich podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace) včetně koordinovaného stanoviska a vypracování žádosti o povolení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN 736201, ČSN 736202. Geodetické doměření území dle požadavku dodavatele zajistí zadavatel.
Součástí bude úprava a vyčistění koryta včetně zpevnění v nezbytném rozsahu (předpoklad 100m2) a zajištění provizorní objízdné komunikace pro přístup osob, osobních vozidel a vozidel pro odvoz komunálního odpadu. Předpokládá se kácení stromů a keřů v nezbytně nutném rozsahu. Kácení nebude součástí díla zhotovitele – zajistí zadavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Moravskoslezský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy