Veřejná zakázka: Část 1 - Portál občana

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3
Jedná se o část veřejné zakázky: Úplné elektronické podání města Bohumín - portál občana č. II

Název a popis předmětu

  • Název: Část 1 - Portál občana

Stručný popis předmětu:
Předmětem této části zakázky je realizace portálu občana, jakožto samostatného integračního systému zajišťujícího kromě informovanosti především elektronickou komunikaci mezi občanem a městským úřadem. Cílem Portálu občana je užší a rychlejší komunikace občanů s úřadem při řešení různých záležitostí. Proto musí být Portál občana integrovaný s interními informačními systémy úřadu. Občan tak může být informován nejen o změnách v úřadu, o novinkách ve městě, ale především o vlastní probíhající komunikaci s úřadem, a to o jednotlivých podáních a jejich stavu řízení, o platbách, finančních závazcích, smlouvách apod. Vzhledem k důvěrné povaze těchto informací Portál občana musí nutně zajistit legislativně i právně jednoznačné „ztotožnění“ občana.


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků