Veřejná zakázka: Kanalizační a vodovodní řád k budově zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně - projekt DUR+DSP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 105
Systémové číslo: P19V00000094
Evidenční číslo zadavatele: MUBO/30374/2019/INV/HoJ
Datum zahájení: 07.10.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizační a vodovodní řád k budově zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně - projekt DUR+DSP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem cenové nabídky je projektová dokumentace stavby „Kanalizační a vodovodní řád k budově zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně“ v rozsahu:

- projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení vč. dokladové části

Projektová dokumentace bude řešit napojení novostavby zázemí pro plavce na Velkém Kališově jezeře v Bohumíně na vodovodní a kanalizační řád. Ve stavbě jsou situovány zejména převlékárny, hygienická zázemí plavců, část určená rychlému občerstvení s venkovním posezením a nezbytné prostory technického příslušenství.


Nakládání s odpadními vodami se předpokládá odvedením odpadních vod nově vybudovanou gravitační kanalizací DN 250 v délce cca 350 m podél ul. Oderské do sběrače DN 700 v místě křižovatky ul. Šunychelská x Oderská.
Napojení na veřejný vodovodní řád se předpokládá rovněž z ulice Šunychelská prof. DN 80, PE 100 vedeným podél komunikace Oderská. (stávající zeleně vyznačený řád je nedostatečné kapacity)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků