Veřejná zakázka: Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně - projekt DSP, RDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 104
Systémové číslo: P19V00000093
Evidenční číslo zadavatele: MUBO/30374/2019/INV/HoJ
Datum zahájení: 07.10.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně - projekt DSP, RDS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem cenové nabídky je projektová dokumentace stavby „Budova zázemí plavců na Kališově jezeře v Bohumíně“ v rozsahu:

- projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení vč. dokladové části
- realizační dokumentace vč. položkového rozpočtu, výkazu výměr

Projektová dokumentace bude řešit novostavbu zázemí pro plavce na Velkém Kališově jezeře v Bohumíně. Ve stavbě budou situovány zejména převlékárny, hygienická zázemí plavců, část určená rychlému občerstvení s venkovním posezením a nezbytné prostory technického příslušenství.
Stavba bude přízemní, nebo s částečnou nadstavbou, nepodsklepená, založená na plošných základech s nosnou konstrukcí ze dřeva.
V rámci projektové dokumentace bude řešena i příjezdová komunikace k budově z ul. Oderská o délce do 50 bm a ´doprava v klidu´ pro obsluhu rychlého občerstvení. Objekt bude napojen na veřejný vodovod a distribuční síť NN o délce přípojek do 50 bm. Odpadní vody budou jímány, dešťové vody budou zasakovány.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace bude Studie budovy zázemí plavců, která byla zpracována projekční firmou Atellier 38 s.r.o., Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava. Základní parametry a dispozice budovy je tak dána zpracovanou studií a pro další projekční práci je tato studii závazná.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR Otevřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: město Bohumín
 • IČO: 00297569
 • Poštovní adresa:
  Masarykova 158
  73581 Bohumín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: F2018-037967

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky