Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: CROSS Zlín, a.s.
IČO: 60715286
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 3 589 459,62 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 4 343 246,14 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 13.08.2019