Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Lesopark Na Panském v Bohumíně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce spočívají ve vytvoření systému návrší, vodních ploch a výsadbě rozsáhlé zeleně. Jednotlivé vstupy do území budou propojeny pěším okruhem. Pod návršími z vytěžené zeminy vzniknou mokřady. Se vznikem či obnovou přírodního biotopu se předpokládá rozšíření řad chráněných druhů živočichů. Součástí stavby bude vyhlídkové molo nad vodní plochou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kontakt: Eliška Pecháčková
e-mail: pechackova.eliska@mubo.cz
tel: 596 092 243
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 22.07.2019 12:00
Datum zahájení: 10.06.2019 11:50