Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Domov pro seniory Cesmína ve Starém Bohumíně - půdní vestavba šaten zaměstnanců
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem realizace jsou stavební úpravy nevyužitých půdních prostor domova pro seniory Cesmína spojené s vestavbou centralizovaného zázemí pro zaměstnance. Hygienické zázemí bude obsahovat šatny pro cca 40 zaměstnanců a to převážně žen včetně nezbytného hygienického zázemí tj. WC, sprchy a umývárny. Součástí stavebních úprav jsou také práce spojené se zdravotechnikou, vytápěním, elektromontážemi, vzduchotechnikou, podlahami apod. Cílem navrhované koncepce je v budoucnu upravit i některé stávající prostory v nadzemních podlažích na doplňující prostory pro osoby se zdravotním postižením. V současné době činí kapacita zařízení 58 klientů v seniorském věku. V rámci vestavby šaten do půdních prostor se zlepší podmínky zaměstnanců zajišťujících pečovatelskou a zdravotní službu v domově.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kontakt: Ing. Markéta Urgácsová
e-mail: urgacsova.marketa@mubo.cz
tel: 596 092 196
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR Otevřená výzva
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.07.2019 13:30
Datum zahájení: 10.06.2019 17:01