Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Chodník ul.Hraniční, Bohumín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Vybudování chodníku podél silnice III/4712 v ulici Hraniční na území Bohumína a Rychvaldu o celkové délce cca 762,8 bm v šíři 2bm a 1,6bm. U autobusové zastávky Rychvald, rozcestí se nový chodník napojí na stávající a bude veden z větší části po levé straně komunikace. V poslední čtvrtině se přesune na pravou stranu komunikace a bude ukončen před následující autobusovou zastávkou Orlová - Lutyně, rozhraní
Součástí stavby je i vybudování dešťové kanalizace v místě stávajícího silničního příkopu v délce cca 849,4bm včetně výústního objektu. Dále bude provedeno ozelenění přilehlých ploch a náhradní výsadba za odstraněný strom.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kontakt: Eva Mrázková
e-mail: mrazkova.eva@mubo.cz
tel: 596 092 172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 03.05.2021 14:00
Datum zahájení: 14.04.2021 15:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):