Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kanalizace - ul.Úvozní, Bohumín - Skřečoň - Dolní Lutyně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení splaškové kanalizace v lokalitě Úvozní až na katastr Dolní Lutyně (ul.Lutyňská) včetně veřejné části přípojek. Součástí stavby je i provedení tlakové kanalizace včetně přípojek a osazení domovní čerpací stanice. Nová gravitační kanalizace bude zaústěna do koncových šachet stávající kanalizace, provozované SmVakem a.s. Ostrava.
Po dokončení další inženýrské sítě - přeložky a prodloužení vodovodu - zajišťované SmVakem a.s., bude realizována jako součást zakázky i oprava povrchu celé šíře dotčených komunikací včetně výměny konstrukčních vrstev.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://bohumin.ezak.cz)
Kontakt: Eva Mrázková
e-mail: mrazkova.eva@mubo.cz
tel: 596 092 172
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 27.04.2021 11:00
Datum zahájení: 15.03.2021 16:15