Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Bezručova - oprava sociálního zázemí, I. etapa
Odesílatel Michal Lorenc
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.01.2019 07:45:05
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky