Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup granulové myčky provozního nádobí pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s
Odesílatel Marek Poledňák
Organizace odesílatele Bohumínská městská nemocnice, a.s. [IČO: 26834022]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.07.2019 16:18:26
Předmět Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města
Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána
v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na

„Nákup granulové myčky provozního nádobí pro Bohumínskou
městskou nemocnici a.s.“