Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova kanalizace mezi Š9 -Š10, Bohumín - Vrbice
Odesílatel Adriana Dudás
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2024 15:42:02
Předmět Výzva k podání nabídky

Žádáme o podání nabídky.