Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ Beneše - oprava střechy vč. krovu, III. etapa
Odesílatel Michal Lorenc
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2019 07:46:48
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky