Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přechod pro chodce, křižovatka I/67 + ul. Polní, Bohumín
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2019 17:00:37
Předmět Výzva

Prosíme o podání cenové nabídky