Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MŠ Smetanova - rekonstrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Odesílatel Michal Lorenc
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2024 13:24:12
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
posílám ještě jednou odpověď:

- projektová dokumentace řeší datové rozvody
Umístění datového rozvaděče (RACK) je uvedeno ve výkresu č. 030423-20-7 (datové rozvody) a ve výkresu 030423-20-4 (napájení datového rozvaděče)
Samotné rozmístění koncových datových zásuvek včetně kabelových tras je pak řešeno ve výkresech č. 030423-20-8 a 030423-20-9

V položkovém rozpočtu jsou pak v části elektroinstalace pod označením Pol81 uvedená potřebná kabeláž
Pol109 uvedeny koncové datové zásuvky
Pol117 datový rozvaděč včetně vybavení
Pol116 datový switch 10/100/1000 MBit/s

- projektová dokumentace neřeší obvody EZS s výjimkou jejich zasekání do zdi pod omítku
tzn. že kabely zůstávají stávající ve stávajících trasách, pouze dojde k jejich zasekání do zdi. Demontáž čidel a opětovnou montáž zajistí po domluvě jejich provozovatel.
V rámci položkového rozpočtu je počítáno pouze z 80m provedení kabelové rýhy 3x3cm, tato položka je součástí položky Pol123

- Tlačítko nouzové pod sklem
Tyto ovladače jsou součásti obvodu Total stop, a jsou umístěny vždy u vstupů do objektu viz výkres č. 030423-20-5. Toto označeni používají také i někteří výrobci a dá se běžně dohledat v katalozích

S pozdravem

Původní zpráva

Datum 15.01.2024 11:57:20
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadání k zakázce ( rozpočet ) obsahuje ve slaboproudu v části datové instalace tyto položky :

Dodávka + montáž Switch do RACK skříně 40portů ks 1,000 0,00
Switch do RACK skříně 40portů
Dodávka + montáž RACK rozvaděč včetně zásuvky, Patch panelu ks 1,000 0,00
V technické zprávě viz. text níže je však popsáno,že je řešena nová instalace rozvodů a to včetně kabeláže a koncových prvků .
Tyto položky v rozpočtu, ale chybí a také jsme nenašli výkresovou část.

b) Datová instalace

V rámci tohoto projektu je řešena nová instalace datových rozvodů. V místnosti 0.10 bude
instalována skříň RACK vybavená datovým SWITCHem s 40 porty a PATCH panelem.
Ze všech tříd, heren a kanceláře budou pak vedeny datové kabely CAT.6 UTP do tohoto rozvaděče.
Kabely budou ukončeny účastnickou zásuvkou a na druhé straně v PATCH panelu.
Současně budou kabely CAT.6 UTP taženy i k místům možně instalace klimatizačních jednotek.
Tyto kabely budou ukončeny konektorem s dostatečnou délkovou rezervou a budou umístěny nad kazetovým podhledem.
Součástí dodávky bude RACK skříň 500x600x395mm se SWITCHem.
Součástí projektu není řešen poskytovatel internetového připojení, zůstává stávající.
V části EZS je v TZ níže uvedený text ,ale v rozpočtu není jasné o kolik metrů se jedná a také kdo bude před zasekáním demontovat a zpětně montovat prvky EZS.

Také není zřejmé k čemu slouží položka:

Dodávka + montáž Tlačítko nouzové pod sklem ks 4,000

c) Rozvod EZS

Stávající rozvody EZS pro čidla budou zachovány, pouze dojde k zasekání těchto kabelů do zdi pod omítku.

Celá PD je dosti zmatečná.