Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení MŠ Smetanova - rekonstrukce elektroinstalace vč. stavebních úprav
Odesílatel Michal Lorenc
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.01.2024 07:06:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasílám odpovědi k dotazům:

-projektová dokumentace řeší i datové rozvody
umístění datového rozvaděče (RACK) je ve výkresu č. 030423-20-7 v místnosti 0.10
doporučené rozmístění datových zásuvek je pak uvedeno ve výkresech 030423-20-8 a 030423-20-9
v rozpočtu jsou pak uvedeny v položkách č. 4.9 (datové zásuvky), č. 2.9 (kabeláž), č. 4.17 (datový rozvaděč + vybavení) č. 4.16 (datový switch 10/100/1000 Mbit/s)

- EZS
demontáž a opětnou montáž čidel zajistí po domluvě provozovatel, Dále je předpokládáno, že kabely napájející tyto čidla zůstanou stávající, pouze dojde k jejich zasekání do zdi pod omítku. Proto tato položka není součástí rozpočtu. V rozpočtu jsou pouze uvedené zednické práce v položce č. 5.2 (odhadovaná délka cca 80m).

- Tlačítko nouzové pod sklem
Tento prvek značí ovladač "Total Stop" umístěný u vstupů do objektu. Uvedené označení je obchodní název, který uvádějí někteří výrobci.

S pozdravem

Ing. Michal Lorenc

Původní zpráva

Datum 15.01.2024 11:57:20
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadání k zakázce ( rozpočet ) obsahuje ve slaboproudu v části datové instalace tyto položky :

Dodávka + montáž Switch do RACK skříně 40portů ks 1,000 0,00
Switch do RACK skříně 40portů
Dodávka + montáž RACK rozvaděč včetně zásuvky, Patch panelu ks 1,000 0,00
V technické zprávě viz. text níže je však popsáno,že je řešena nová instalace rozvodů a to včetně kabeláže a koncových prvků .
Tyto položky v rozpočtu, ale chybí a také jsme nenašli výkresovou část.

b) Datová instalace

V rámci tohoto projektu je řešena nová instalace datových rozvodů. V místnosti 0.10 bude
instalována skříň RACK vybavená datovým SWITCHem s 40 porty a PATCH panelem.
Ze všech tříd, heren a kanceláře budou pak vedeny datové kabely CAT.6 UTP do tohoto rozvaděče.
Kabely budou ukončeny účastnickou zásuvkou a na druhé straně v PATCH panelu.
Současně budou kabely CAT.6 UTP taženy i k místům možně instalace klimatizačních jednotek.
Tyto kabely budou ukončeny konektorem s dostatečnou délkovou rezervou a budou umístěny nad kazetovým podhledem.
Součástí dodávky bude RACK skříň 500x600x395mm se SWITCHem.
Součástí projektu není řešen poskytovatel internetového připojení, zůstává stávající.
V části EZS je v TZ níže uvedený text ,ale v rozpočtu není jasné o kolik metrů se jedná a také kdo bude před zasekáním demontovat a zpětně montovat prvky EZS.

Také není zřejmé k čemu slouží položka:

Dodávka + montáž Tlačítko nouzové pod sklem ks 4,000

c) Rozvod EZS

Stávající rozvody EZS pro čidla budou zachovány, pouze dojde k zasekání těchto kabelů do zdi pod omítku.

Celá PD je dosti zmatečná.