Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna oken a dveří bytového domu - nám. Svobody č. 7
Odesílatel Alena Lašutová
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2019 09:57:46
Předmět Výzva

Jedná se o stavební činnosti týkající se výměny oken, dveří a stavebních prací s tím spojených.