Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ CT BOHUMÍNSKÉ MĚSTSKÉ NEMOCNICE a.s.
Odesílatel Jiří Pavlík
Organizace odesílatele Bohumínská městská nemocnice, a.s. [IČO: 26834022]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.01.2019 09:09:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Krycí list


Přílohy
- Priloha Kryci list nabidky - Rekonstrukce CT.docx (32.12 KB)