Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 1. Stavební část - Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně
Odesílatel Lenka Jochimová
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.04.2019 09:18:08
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna v hlavní části, zde budou zveřejňovány i veškeré případné dodatečné informace:
https://bohumin.ezak.cz/contract_display_59.html