Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zametací vůz
Odesílatel Iveta Jamnitzká
Organizace odesílatele BM servis a.s. [IČO: 47672315]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.01.2019 22:14:10
Předmět Výzva

Kritérium hodnocení - nejnižší nabídková cena