Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Přechod pro chodce, sil.I/67 u prodejny Hanusek, Bohumín
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 10:51:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
dotazům v rámci žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace bylo vyhověno. Zadavatel vložil do Zadávací dokumentace upravený návrh smlouvy o dílo.

Původní zpráva

Datum 19.05.2022 10:05:43
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1
V SOD odst. VI čl. 6.7 je uvedeno ....ve lhůtě do 3 dnů....
Tento počet dní nesouhlasí s odst. VI čl. 3.1 kde je do 5 pracovních dnů. Uchazeč žádá o změnu v odst. VI čl. 6.7.

Dotaz č. 2
V SOD odst. VI čl. 6.11 je uvedena sankce za znečištěné komunikace, ovšem nikde ve smlouvě nejsou stanoveny povinnosti čištění komunikací a v jaké frekvenci apod. Tudíž není jakým způsobem sankcionovat. Uchazeč žádá o vypuštění tohoto článku.