Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přechod pro chodce, sil.I/67 u prodejny Hanusek, Bohumín
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.05.2022 16:02:00
Předmět Výzva

Prosíme o podání nabídky