Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Vozidla pro pečovatelskou službu
Odesílatel Daniel Ucháč
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2022 08:49:51
Předmět Výzva

Prosíme o podání nabídky