Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odstranění budovy čp. 1178, Bohumín
Odesílatel Lenka Jochimová
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2019 09:02:57
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Jakým způsobem by mělo probíhat zakrytí přístupových/asfaltových ploch v parku Petra Bezruče, aby se předešlo jejich poškození a v jakém rozsahu má být provedeno toto zakrytí?
2. Je tato demolice omezena hmotností nebo rozměry těžké techniky?