Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Odstranění budovy čp. 1178, Bohumín
Odesílatel Lenka Jochimová
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2019 08:53:00
Předmět Odpověď k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď k dotazu č. 1:
V Průvodní zprávě na str. 6 - Stávající asfaltové plochy budou překryty ochrannými deskovými dílci pro pojezd těžké techniky.

Odpověď k dotazu č. 2:
V Souhrnné technické zprávě na str. 10 - Stavba bude odstraněna částečným postupným rozebíráním (střecha, výplně otvorů, vnitřní instalace, stropní konstrukce) a částečným bouráním pomocí těžké technicky (obvodové a vnitřní stěny, základové konstrukce).
Při bouracích pracích je potřeba dbát na stávající zeleň, způsob její ochrany je řešen v projektové dokumentaci a výkazu výměr.