Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna osobního výtahu, Poliklinika Bohumín, Čáslavská 1176
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 10:22:50
Předmět Výzva

Žádáme o zaslání cenové nabídky