Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výměna schodišťového výtahu pavilon A, Bohumínská městská nemocnice
Odesílatel Hana Kaspřáková
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2019 10:08:58
Předmět Výzva

Žádáme o podání cenové nabídky