Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odstranění budovy čp. 1178, Bohumín
Odesílatel Lenka Jochimová
Organizace odesílatele město Bohumín [IČO: 00297569]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2019 13:29:09
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- vyzva_k_podani_nabidky.pdf (82.79 KB)